Gevangenis bezoeken

 
De Stichting heeft een samenwerkings project met de gevangenis in Oradea. Deze samenwerking is bedoeld om periodiek (b.v. als we groepen buitenlandse bezoekers hebben), een evangelisch programma te hebben met de gevangenen. Het programma bestaat uit evangelische liederen, getuigenissen, soms een pantomime en een boodschap eenvoudig maar krachtig uit het Woord van God, om te getuigen van de liefde van Jezus. De gevangenen reageren er altijd positief op, ze zijn dankbaar dat we het licht van het evangelie brengen in hun duisternis!

We zijn ook dankbaar voor de goede samenwerking met de priester van de gevangenis, die zelf ook van onze bezoeken geniet. Veel gevangenen zijn door onze bezoeken tot geloof gekomen en dit is ook vanwege de positieve houding van de priester tegenover ons.

Ook helpen we de gevangenen door allerlei producten mee te nemen en zoals producten voor persoonlijke hygiëne , die we voor hen kunnen kopen door de hulp van onze sponsors.